گبه بافی

بطور یقین نمی دانیم نام گبه از کجا آمده است. فرش شناسان امروز برای یافتن ریشه این کلمه مسیر پر پیچ و خمی را پیموده اند. در مواقعی آن را در کنار واژه «قبیح» گذاشته و گاه به کلمه «گایر» ربط داده اند که اولی به معنای زشت و معمولی و دومی به معنای حفاظ است. اما امروز در لغت به معنای ضخیم و زمخت است و نوعی فرش است که دارای خوابی بلند و به صورت درشت بافت است. در ابتدا نیز به عنوان زیراندازی بافته شده که مانع نفوذ سرمای زمین می شده است. تعریف گبه یکی از صنایع دستی تزیینی ، کاربردی ایران « گبه بافی » نام دارد….

ادامه مطلب

تشکر مدیرعامل ماه خاتون از اساتید صنایع دستی که در نمایشگاه بیروت حضور داشتند

برگزاری نمایشگاه درلبنان توسط تیم ماه خاتون: صنایع دستی ماه خاتون : درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری برعدم اتکا به نفت ودستیابی به در...

ادامه مطلب